FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

eszamla

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Tisztelt Fogyasztónk!
A 2011. évi CCIX. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, (a továbbiakban: Vksztv.) 55.§ (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha
a)      az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és
b)      az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Fenti jogszabály alapján rákötési kötelezettsége van, amennyiben az ingatlanja előtti közterületen rákötés fogadására alkalmas szennyvízcsatornát üzemeltet társaságunk, de még nem kötött rá.
A Vksztv. 55. § (1) bekezdése alapján levélben felszólítjuk érintett fogyasztóinkat, hogy tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, és a szennyvízcsatornára való rákötést egy éven belül teljesítsék.
Kérjük, ennek érdekében 90 napon belül szíveskedjen kezdeményezni a bekötést.
Ha a rákötést nem végzi el határidőre, társaságunk jogszabályi kötelezettségének eleget téve kénytelen a járási hivatalhoz fordulni.

Amennyiben telkére bekötőcsonk nyúlik be (melyet a csatornahálózat építésekor raktak le), kérjük a csatornabekötési kérelmet értelemszerűen töltse ki, írja alá és vigye be a helyi polgármesteri hivatalba, igazoltassa, majd hagyja is ott, mert számunkra az önkormányzat gyűjti az igényeket. Kérjük, adja meg telefonszámát és ha e-mail címét is, mert mi fogjuk megkeresni Önt a rákötés ütemezését és részleteit illetően.
Ha ingatlanjához nem épült ki bekötőcsonk, a csatorna bekötéséhez engedéllyel rendelkező tervezővel kiviteli tervet kell készíttetnie. Ebben az esetben szíveskedjen felkeresni helyi munkatársunkat, vagy üzemmérnökségi ügyfélszolgálati irodánkat az alábbi elérhetőségeken, ahol részletesen tájékoztatjuk a továbbiakról.

Sárbogárdi Üzemmérnökség:
7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146. Tel.: 25/460-101, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 
FEJÉRVÍZ ZRt.