FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

eszamla

A településen üzemelő közkifolyók - kék színű közkutak - közcélú, illetve a bekötéssel nem rendelkező lakosok ivóvízhez jutását szolgálják. Annak érdekében, hogy erre folyamatosan alkalmasak legyenek, kérjük olvassák el felhívásunkat.

A településen üzemelő közkifolyók - kék színű közkutak - közcélú, illetve a bekötéssel nem rendelkező lakosok ivóvízhez jutását szolgálják. Annak érdekében, hogy erre folyamatosan alkalmasak legyenek, a következők betartását kérjük:
· Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat, edényeket, mert az egész közhálózat vize elfertőződhet. Ennek oka az, hogy a kút leüríti a kútszárban maradó vizet és ilyenkor a tömlőn keresztül felszívja azt a vizet, ami az edényben van.
· A közkifolyókat szükségtelen a fagytól védeni, bebugyolálni, mert vízvételezés után leürítenek, így a kútszárban nem marad víz, ami megfagyhatna.
· Tilos azonban a kúttal „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki. Ilyenkor a leürítő csőben lévő víz nem tudja kinyitni az ürítő szelepet, és a kút elfagy.
· Ha a közkifolyó elfagyott, tilos tűzzel, gázlánggal stb. kimelegíteni.
· Ha rendellenességet észlel a kút működését illetően, kérjük, jelezze a településen dolgozó munkatársunknak, illetve megbízottunknak.


Köszönjük, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a közkifolyón mindig megfelelő minőségű vizet szolgáltathassunk.

FEJÉRVÍZ ZRt.