FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

eszamla

Tájékoztatónkat idekattintva letöltheti *.pdf formátumban is.

 

Tájékoztatás a mellékvízmérők cseréjéről
Képviselők, bekötési mérő tulajdonosok és társasházkezelők figyelmébe ajánljuk!

 

A társasházak lakásaiban, üzleteiben, bérleményeiben levő mellékvízmérők hitelességi ideje 8 év. Így a 2009. évi hitelesítésű mellékmérőket 2017. december 31- ig hitelesre kell cserélni. (A hitelesítés éve a mérőre szerelt műanyag lapocskán olvasható.) A víziközmű-szolgáltatási törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendeletnek megfelelően, a mellékvízmérők cseréjéről, hitelesítéséről az elkülönített vízhasználó (társasházban élő, mellékmérővel rendelkező felhasználó) saját költségén köteles gondoskodni.
Az elmúlt csaknem 20 évben társaságunk átvállalta a mellékvízmérők cseréjének költségét, azonban a megváltozott jogszabályok ezt már nem teszik lehetővé, és – mint Budapesten vagy más városokban eddig is – most már Társaságunk területén is fizetni kell érte.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a mellékmérők cseréje rendkívül fontos az Önök szempontjából is, mert lejárt hitelességű vízmérőre számlát tilos kiállítanunk, így a mérőcsere elmaradása esetén a lakás fogyasztása a bekötési (fő)mérő számlájában fog megjelenni.

A FEJÉRVÍZ ZRt. kezdeményezte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökénél, hogy a kialakult helyzetre tekintettel tovább folytathassa az „ingyenes” mellékmérő-cserét, de sajnálatunkra kérésünknek, illetve javaslatunknak – a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény betartására hivatkozva – nem adtak helyt.

A mellékvízmérőket szakvállalkozók is kicserélhetik, azonban a mérők plombálását (záró gyűrű felhelyezését) és a mérő üzembe helyezését kizárólag a FEJÉRVÍZ ZRt. munkatársai végezhetik el. A FEJÉRVÍZ ZRt. tisztában van azzal, hogy a mellékmérő-csere, vagy annak elmaradása mekkora gondot okoz a felhasználóknak, illetve a közös képviselőknek. Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a mérőket a FEJÉRVÍZ ZRt. szakemberei cseréljék ki. Így nem jelenik meg külön a plombálás és üzembe helyezés miatti kiszállás költsége, sőt, ha egy társasház közösen rendeli meg a vízműnél a mérők cseréjét, ez – amellett, hogy kevesebbszer válhat szükségessé elzárni a belső vízellátó rendszert – 6 % kedvezményt is biztosít a csere díjából.

A FEJÉRVÍZ ZRt. által végzett mellékmérő-cserék jelenlegi díjai a lakásban (az ingatlanban) lévő mérők száma alapján:
 

mérőcsere 1 db 2 db 3 db 4db 5 db 6 db
Ø 13 mm-es
mérők esetén
10215 Ft 15935 Ft 21415 Ft 26895 Ft 32526 Ft 38105 Ft
Ø 20 mm-es
mérők esetén
10850 Ft 17230 Ft 23355 Ft 29500 Ft 35865 Ft 41995 Ft
Megjegyezés:
o   a díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák
o   a társasházi lakásokban jellemzően Ø 13 mm- es mérők vannak beépítve,
o   a mérőcserék díjai a plomba le és felszerelését is tartalmazzák.

 
Ha a mérőcserét külső szakember végzi, a plombák le és felszerelésének, valamint az üzembe helyezésnek a díjai:

plomba le és felszerelés
díjtáblázata
1 db mérő 2 db mérő 3 db mérő 4db mérő 5 db
mérő
6 db
mérő
1 kiszállással 5150 Ft 6585 Ft 8030 Ft 9470 Ft 10900 Ft 12360 Ft
2 kiszállással 6955 Ft 8390 Ft 9830 Ft 11265 Ft 12710 Ft 14150 Ft
Megjegyzés:
o   a díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák
o   e tételeket akkor számlázzuk, ha a mérőcserét külső vállalkozó végzi és csak a plombákat szereli a FEJÉRVÍZ ZRt.
o   az 1 kiszállással történő plomba le és felszerelés, illetve üzembe helyezés akkor lehetséges, ha az összes, de legalább négy társasházi lakást érintően megtörténik a mérőcsere.
o   A 2 kiszállással történő plombálásnál az új plomba felszerelését mihamarabb, de legfeljebb a régi plomba leszerelését követő 4. munkanapon kell biztosítania a külső szakembernek.


Felhívjuk a figyelmüket, hogy a mérőcserét akár külső vállalkozóval, akár a FEJÉRVÍZ ZRt - vel végeztetik el a vízhasználók, ezt mindkét esetben csak névre szóló értesítésünk kézhezvételét követően lehet megkezdeni. Az értesítések ütemezett kiküldését áprilisban, a cseréket május folyamán kezdjük el. Az egyedi értesítéseket nem küldjük ki, ha a társasház előzetesen egyben, a FEJÉRVÍZ ZRt.-nél rendeli meg, és egyben fogja kifizetni a munkát. E szándékot 2017. április 30-ig szíveskedjenek bejelenteni!

A társasházak 6% kedvezményt kapnak az előzetes tájékoztatónkban meghirdetett díjakból az alábbi feltételek teljesülése esetén:ha a 10 lakásnál kisebb társasházakban a cserével érintett (egynél több) lakások mindegyikére kérik a közös eljárást, vagy

  • ha a tíz lakásnál nagyobb társasházakban a cserével érintett lakások mindegyikére, vagy legalább tíz lakásra kérik a közös eljárást

és

  • a közös képviselő a cserét egyben megrendeli, és az előlegszámla alapján a költséget egy összegben a társasház nevében a közös képviselő fizeti meg. (A lakók egyedi díjbekérőt nem kapnak, ha a közös igényt időben bejelentik), valamint
  • az érintettek vállalják, hogy az egyeztetett csere időpontjában lehetővé teszik minden érintett lakásban a csere elvégzését.

Megjegyzés: több társasházat kezelő képviselő a helyileg elkülönült társasházakban felmerülő igényeket a kedvezmény igénybevétele céljából nem vonhatja össze, a fenti feltételeknek társasházanként kell megfelelni.

 
Kedvezményes díjak:
A 6%-os díjkedvezmény feltételeinek megfelelő társasházaknak a közös eljárás (megrendelés és fizetés) esetén az alábbi kedvezményes díjak kerülnek számlázásra

A FEJÉRVÍZ ZRt. által végzett mellékmérő cserék kedvezményes díjai a lakásban lévő mérők száma szerint, amennyiben a társasház minden mellékmérős lakásra illetve 10 db-nál több mellékmérős fogyasztási helyre megrendeli a cserét és a számla befogadója is maga a társasház
Mérőcsere 1 db/lakás 2 db/lakás 3 db/lakás 4 db/lakás 5 db/lakás 6 db/lakás

Kedvezményes díj

Ø 13 mm-es mérők esetén

9.600 Ft 14.980 Ft 20.130 Ft 25.280 Ft 30.575 Ft 35.820 Ft

Kedvezményes díj

Ø 20 mm-es mérők esetén

10.200 Ft 16.200 Ft 21.955 Ft 27.730 Ft 33.715 Ft 39.475 Ft


Megjegyzés:     a díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák
a társasházi lakásokban jellemzően Ø 13 mm- es mérők vannak beépítve,
a mérőcserék díjai a vízmérő készüléket és a plomba le- és felszerelését, üzembe helyezést is tartalmazzák.

Plomba le-felszerelés, üzembe helyezés kedvezményes díja, (a mérőcserét külső szakember végzi) a lakásban lévő mérők száma szerint, amennyiben a társasház minden mellékmérős lakásra illetve 10 db-nál több mellékmérős fogyasztási helyre megrendeli a cserét és a számla befogadója is maga a társasház
Plomba le-felszerelés, üzembe helyezés 1 db/lakás 2 db/lakás 3 db/lakás 4 db/lakás 5 db/lakás 6 db/lakás
1 kiszállással 4.840 Ft 6.190 Ft 7.550 Ft 8.900 Ft 10.245 Ft 11.620 Ft
2 kiszállással 6.540 Ft 7.890 Ft 9.240 Ft 10.590 Ft 11.950 Ft 13.300 Ft


Megjegyzés:     a díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, ha a mérőcserét külső vállalkozó végzi, csak a plombákat le- és felszerelés, üzembe helyezést végzi a FEJÉRVÍZ ZRt.
A 2 kiszállással történő plombálásnál az új plomba felszerelését mihamarabb, de legfeljebb a régi plomba leszerelését követő 4. munkanapon kell biztosítania a külső szakembernek.
Csoportos megrendelés esetén a társasházi mérők listájáról és a távleolvasásos programmal kapcsolatos tudnivalókról és feltételekről Székesfehérváron a mérőcsere csoportnál, máshol az illetékes üzemmérnökségnél részletes tájékoztatással szolgálunk a közös képviselők és társasházkezelők részére.

A mérőcsere lépései EGYEDI (lakásonkénti) megrendelés és mérőcsere esetén,  ha a mérőcserét, a plomba le és felszerelését FEJÉRVÍZ ZRt. végzi:
Levélben ütemezésünk szerint értesítjük a társasház azon elkülönített vízhasználóit, akiknek az idei évben kell a mérőcseréről gondoskodni. (Természetesen a közös képviselőnek is jelezzük a szükséges mérőcseréket.)
A levélhez mellékelünk egy díjbekérőt és postai csekket arra az esetre, ha az elkülönített vízhasználó a mellékmérő-cserét a FEJÉRVÍZ ZRt..- vel akarja elvégeztetni.
A következő lépés a kiértesítő levélhez mellékelt csekk befizetése, majd telefonos elérhetőség megadása Székesfehérváron a Mérőcsere csoportnak, máshol az illetékes üzemmérnökségünknek, időpont-egyeztetés, illetve a helyszíni munka elvégzése érdekében. Az időpont-egyeztetést a FEJÉRVÍZ ZRt. fogja kezdeményezni!

A mérőcsere lépései EGYEDI (lakásonkénti) megrendelés és mérőcsere esetén, a mérőcserét külső szakember, a plomba le és felszerelését viszont a FEJÉRVÍZ ZRt. végzi:
Levélben ütemezésünk szerint értesítjük a társasház azon elkülönített vízhasználóit, akiknek az idei évben kell a mérőcseréről gondoskodni. (Természetesen a közös képviselőnek is jelezzük a szükséges mérőcseréket.)

Ez esetben a mérőcserét nem a FEJÉRVÍZ ZRt. végzi, ezért a levélhez mellékelt postai csekket nem kell befizetni! Helyette be kell jönni Székesfehérváron a műszaki ügyfélszolgálatnál (máshol az üzemmérnökségi központba) megrendelni a plomba levételt és felhelyezést. Erről előlegszámlát állítunk ki, melynek befizetése történhet azonnal a vízmű pénztárába, vagy kérésre postai csekket adunk. Ugyanekkor telefonos elérhetőséget is kérünk időpont-egyeztetés, illetve a helyszíni munka elvégzése érdekében. Az időpont-egyeztetést a FEJÉRVÍZ ZRt. fogja kezdeményezni!

A mérőcsere lépései EGYÜTTES mérőcsere esetén, ha a mérőcseréket, a plombák le és felszerelését FEJÉRVÍZ ZRt. végzi:
A mellékmérők szükségessé vált cseréjéről a társasház elkülönített vízhasználóit vagyunk kötelesek értesíteni, de ezzel egy időben a közös képviselőnek is jelezzük a szükséges mérőcseréket.

Jelzésünket követően a közös képviselő, illetve a társasház kezelője célszerű, ha
·   egy időpontra egyezteti a lakókkal a csere időpontját. Együttes mérőcserének az minősül, ha legalább 10 lakáshoz tartozóan megtörtént a díjbekérők alapján a befizetés.
·   Lehetőség van arra is, és még inkább segíti a mérőcsere folyamatát, ha a munkák megrendelése és befizetése is egyben, a közös képviselő, illetve társasházkezelő által történik. Ezt kérjük, április 30-ig szíveskedjenek bejelenteni, hogy az egyedi díjbekérőket már ki se kelljen küldeni, felesleges zavart okozva.

A mérőcsere lépései együttes mérőcsere esetén, ha a mérőcseréket külső szakember, a plombák le és felszerelését viszont a FEJÉRVÍZ ZRt. végzi:
A mellékmérők szükségessé vált cseréjéről a társasház elkülönített vízhasználóit vagyunk kötelesek értesíteni, de ezzel egy időben a közös képviselőnek is jelezzük a szükséges mérőcseréket.

Jelzésünket követően a közös képviselő, illetve a társasház kezelője célszerű, ha
·   egy időpontra egyezteti a lakókkal a plomba levételének és felszerelésének az időpontját, és ösztönzi őket az ehhez kapcsolódó előleg befizetésre. Együttes plombalevételnek és felszerelésnek az minősül, ha legalább 10 lakáshoz tartozóan megtörténik az előleg befizetése.
·   Még inkább segíti folyamatot, ha a plomba le- és felszerelés előlegének befizetése és az időpont-egyeztetés is egyben, a közös képviselő által történik.
Ennél a változatnál kell figyelembe venni, a plombacserék díjtáblázatában leírt megjegyzéseinket!

A mérők típusára nézve az üzletszabályzatunkban leírtakat kell betartani. Tájékoztatjuk, hogy ha a mérőcserével bennünket bíznak meg, a FEJÉRVÍZ ZRt. kizárólag olyan típusú mérőt szerel fel, amely már alkalmas lesz - távadó külön felhelyezésével – a távleolvasásra. (A távleolvasás azt jelenti, hogy a lakásba nem kell bejutnunk, a leolvasás a lépcsőházból, egy erre alkalmas berendezéssel elvégezhető.) A távadókat a későbbiekben a FEJÉRVÍZ ZRt. fogja térítés nélkül felhelyezni, természetesen az esetben, ha a társasház más külső szakember választása esetén is ajánlásunk szerinti mérőt szereltet be. Ezt azért kezdeményezzük, mert a mellékmérők leolvasása sok gonddal jár, sőt egy nagyobb társasházban valamennyi mellékmérő egy időpontban történő leolvasása szinte lehetetlen. Az ebből fakadó gondokat teljes mértékben el lehet kerülni, ha a mellékmérők távjelzésre alkalmasak. Ezek a mérők nem drágábbak a hasonló, más típusú mérőknél, azonban beszerzésük társaságunkon keresztül célszerű, a megfelelő típus alkalmazása miatt. A mérők Csőboltunkban kiskereskedelmi áron megvásárolhatók.

Tehát azt javasoljuk, hogy abban az esetben is ilyen mérőt szereltessenek be, ha a mellékmérő-cserét külső szakemberrel kívánják elvégeztetni.

Befejezésként kérjük Önöket, bármelyik fenti megoldást választja is a ház, segítsék a mellékmérők hitelesre történő cseréjét, és a cserékkel kapcsolatos egyeztetést kezdjék meg Társaságunkkal. Helyben Önök tudnak ezért a legtöbbet tenni. Meggyőződésünk, hogy a mellékmérő-cserék sikeres elvégzése egybe esik nem csak a szolgáltató, nem csupán az elkülönített vízhasználó, hanem az Önök érdekeivel is.

Székesfehérvár, 2017. 03. 09.

FEJÉRVÍZ ZRt.