FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

eszamla

Be kell-e kötni az ingatlant?
Sokan gondolják, a kertes házakban megoldható a saját, önálló vízellátás, sőt a szennyvízelhelyezés is. Nos ez nem így van, mert a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény bekötési kötelezettséget ír elő minden olyan ingatlantulajdonos számára, ahol az ingatlan lakott, vagy arra lakhatási engedélyt adtak ki, és a víz, illetve csatornahálózat műszakilag elérhető. A bekötést a vízmű ügyfélszolgálatánál kell kezdeményezni. A legújabb rendelkezések szerint vízmérő és annak beszerelése ingyenes, és a munkát minősített szakvállalkozó is elvégezheti. Ha az ingatlan nincs bekötve, a vízmű felszólítja a tulajdonost a bekötés elvégzésére, akinek ezt egy éven belül teljesítenie kell. Ennek elmaradása, illetve vita esetén a Járási Hivatal jár el.

Nem is lehet bevezetni a házba az udvari kút vizét?
De igen, szigorúan elkülönülő rendszer kiépítésével, vagyis a közüzemi hálózatra kötött házi vízhálózat az udvari kúttól jövő vezetékrendszerrel nem lehet összekötve, még golyós csap közbeiktatásával sem. Az elkülönítés azért szükséges, mert a kerti kút vize visszafertőzheti a közhálózatot. Tehát annak nincs akadálya, hogy mondjuk a WC az udvari kút vizével legyen öblítve.
A másik feltétel - amennyiben az ingatlan szennyvize közcsatornába van bekötve - hogy a saját célú kútból származó vizet hiteles "telki" vízmérővel köteles mérni a tulajdonos, illetve felhasználó, hiszen ez is belefolyik a közcsatornába, így csatornadíjat kell fizetni ezután is.

Mi történik ha mégis összeköti valaki a kutat a házi rendszerrel?
Ezt szigorúan ellenőrizzük, és szabálytalanság esetén kötbérezzük, illetve a házi rendszert azonnal "lekapcsoljuk" a közhálózatról.

Hol kell kezdeményezni a "telki" vízmérő beszerelését?
A hiteles mérőt a tulajdonos maga is beépíttetheti, illetve a vízműnél is megrendelheti ezt, de a mérő plombálását és üzembe helyezését csak a szolgáltató végezheti el. Tehát ez is ügyfélszolgálatunkon kezdeményezhető.

Az udvari kutak vize alkalmas emberi fogyasztásra?
A legritkábban. Ezek a kutak többnyire felszín közeli talajvízből táplálkoznak, mely a külső szennyeződésektől teljes mértékben védtelen. A talajvíz kémiai összetételében általában nitrites, nitrátos, bakteriológiai szempontból pedig kifogásolható.

 

További kérdéseikkel kérjük, hívják ügyfélszolgálatainkat, készséggel állunk rendelkezésükre.

 

FEJÉRVÍZ ZRt.