FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

eszamla

Tisztelt Tervező!

Az e-közmű felületén indított közműnyilatkozat kérelem esetén a véleményezési eljárás lefolytatásához víziközművek esetén a teljes tervdokumentáció, társközművek esetén pedig műszaki leírás, helyszínrajz és hossz-szelvény feltöltése szükséges!

Az e-közmű rendszer éles indulása óta szerzett tapasztalatunk alapján felhívjuk a tervezők figyelmét a rajzi mellékletekre vonatkozó előírások betartására. A Rendelet 9/B § (3) bekezdése alapján „A közműegyeztetést kérelmezőnek az EOV koordináta hálót tartalmazó terv rajzi mellékleteit georeferált képként, a szakági előírásoknak megfelelő rétegkiosztással és annotációval ellátva kell az e-közmű rendszerbe feltöltenie.”. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a Tervezőnek vagy egy vektoros állományt (dwg vagy dxf formátum) vagy egy olyan pdf rajzot kell feltöltenie, melyhez csatol egy térbeli referencia fájlt (azaz georeferál). Amennyiben ettől eltérő rajzi állományt tölt fel a Tervező, abban az esetben nem tudjuk a felszerkesztett nyomvonal pontosságát megfelelően ellenőrizni és a tervet közmű-egyeztetni.

Fejérvíz ZRt.