FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

Személyes adatok védelme


A felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárult a személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez. Az adatkezelés csakis a szolgáltatással összefüggő célokat szolgálhatja, az adatokat az adatkezelőkön kívül más nem ismerheti meg.  A Szolgáltató a kezelt személyes adatot törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, illetve az ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt.


Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 


Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentkezés nyomtatványai:


1. Fogyasztói adatok kezelése
1.1. Adatok forrása

2. Csak csatornás fogyasztói adatok kezelése

3. Vízmérők, vízmérőcserék leolvasási adatai kezelése
3.1. Adatok forrása NY
3.2. Az érintettek csoportjai

4. Bércsatornás fogyasztói adatok kezelése
4.1. Adatok forrása

5. Talajterhelési adatkezelés
5.1. Adattovábbítások

6. Ügyfélszolgálati telefonok hangrögzítése

7. Adattovábbítás lakossági melegvíz-mérő cserékről
7.1. Adatok forrása
7.2. Adattovábbítások
7.3. Az érintettek csoportjai

8. Postai kimenő/beérkező küldemények nyilvántartása

9. Személyi beléptetési adatok kezelése

10. Vevői megrendelési adatok kezelése

11. Tulajdoni lap másolatok kezelése

12. Pénzügyi-kintlevőségi adatok kezelése
12.1. Adatok forrása
12.2. Adattovábbítások