FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

Személyes adatok védelme


A felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárult a személyes adatinak célhoz kötött kezeléséhez. Az adatkezelés csakis a szolgáltatással összefüggő célokat szolgálhatja, az adatokat az adatkezelőkön kívül más nem ismerheti meg.  
A Szolgáltató a kezelt személyes adatot törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, illetve az ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt.

A sorra kattintva megtekinthető:
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2016 05

 

Adatvédemi és adatbiztonsági szabályzat mellékletei:
titoktartási nyilatkozat
kérelem adatkezelés nyilvántartásba vételéhez, módosításához
Titoktartási nyilatkozat kitöltésére kötelezett munkakörök
Munka –és tevékenységi körökhöz tartozó személyes adatkezelések felsorolása
Elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamera) alkalmazása és a felvételek kezelése

 

 

 

 Hatályon kívüli szabályzatok

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat   2010.06.
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat   2013.07.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat   2014.07.