FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

A szolgáltató neve:
Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság


A szolgáltató székhelyének címe:
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.

A szolgáltatást végző társaság jogi formája:
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A szolgáltató adószáma: 11111544-2-07

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 07- 10- 001122


Ügyfélszolgálati irodáink: lásd az Elérhetőségnél

Telefon/telefax/internet elérhetőség, levelezési cím: lásd az Elérhetőségnél

A szolgáltató által alkalmazott szerződési feltételek: lásd az Közüzemi szerződések és megállapodásoknál

A szolgáltató által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzői: lásd a Társaságunkról alatt

 

A szolgáltatás díja: Korábban a víziközmű-szolgáltatás díjait a szolgáltató javaslata alapján a települési önkormányzatok képviselő-testületei állapították meg. A Fejérvíz ZRt. az adott településen, illetve a műszaki ellátórendszeren jelentkező költségeket vette figyelembe. 2012. január 1-től a díjakat a víziközműtörvény szabályozta az előző évi díjak 2,56%-os (bruttó 4,2 %-os) mértékű megemelésével. Azóta a díjak nem változtak, az illetékes miniszter nem élt árhatósági jogkörével. A díjak aszerint különböznek településenként, hogy a természeti és műszaki adottságoktól, az alkalmazott technológiától és az ellátási sűrűségtől függően mekkorák ezek a költségek. Lásd még: vízminőség, díj, helyi elérhetőségnél

A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása, ingyenes elérhetősége: lásd a Jogszabályoknál