FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

A felhasználó felelősségi körébe tartozik a házi vízvezeték és szennyvízhálózat üzemeltetése, karbantartása és javíttatása a szolgáltatási ponttól kezdődően. A szolgáltatási pont értelmezése idekattintva,  az előző fejezetben részletezve.

Bár a bekötési vízmérőt általános esetben a szolgáltató köteles hitelesíttetni, javíttatni, a mérő figyelemmel kísérése, meghibásodásának, rendellenes működésének haladéktalan bejelentése a felhasználó kötelessége, hiszen csak ő tudja megtenni. 


A mellékmérők hitelesítése, illetve cseréje, valamint a beépített mérőkhöz kapcsolódó hibajavítás az elkülönített vízhasználó (mellékmérős felhasználó) kötelessége.

A Felhasználó főbb feladatai

  • a házi ivóvíz és csatornarendszer működésének folyamatos ellenőrzése,
  • a rejtett hibákból adódó vízelfolyás elkerülésére a fogyasztás mértékének legalább 30 naponkénti ellenőrzése,
  • a vízmérőhely (akna) hozzáférhetőségének biztosítása, tisztántartása,
  • a mérő(k) fagy elleni védelme,
  • a mellékmérők hitelesíttetése, illetve cseréje,
  • a vízmérő-plomba és a műanyag záró gyűrűk sértetlenségének biztosítása,
  • a szolgáltató haladéktalan értesítése a vízmérő rendellenes működése, illetve a házi rendszer meghibásodása esetén
  • a szolgáltatás díjának határidőre történő befizetése 
  • a felhasználó személyében történt változás üzletszabályzatban előírt határidőn belüli bejelentése
  • jogszabályban leírtak, illetve az üzletszabályzatba foglaltak betartása

Különösen kerülendő a szabálytalan közműhasználat (pl. illegális bekötések, saját kút összekötésének a közhálózattal, a vízmérő, illetve vízmérés manipulálása), melyet ellenőrzünk. Ilyen és más szerződésszegés esetén üzletszabályzatunkban részletezett kötbért vetünk ki.


Üzletszabályzatunkat ide kattintva tekintheti meg,

Szolgáltatásunkkal kapcsolatos fontosabb jogszabályokat ide kattintva tekintheti meg.

 

 szfvarlatkx kicsi