FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

  Tulajdonosok

kozgyulesA Fejérvíz Zrt. a jogelődöket is figyelembe véve 1913 óta áll a felhasználók szolgálatában. Ekkor kezdődött el - akkor még csak Székesfehérváron - a folyamatos vízszolgáltatás, és ezzel együtt a szennyvízelvezetés, illetve tisztítás is. A múlt század közepétől már megyei vállalatként láttuk el a sorra épülő községi vízművek, majd a szennyvízelvezető és tisztítórendszerek üzemeltetését. Ma 115 Fejér megyei települést, illetve önálló településrészt látunk el egészséges ivóvízzel.

Csatornaszolgáltatást és szennyvíztisztítást 76 lakott helyen végez a FEJÉRVÍZ ZRt. Így hat üzemmérnökségünkkel 300 ezer lakos vízellátását és 260 ezer fő szennyvízelvezetését biztosítjuk.A szervezet működése


A FEJÉRVÍZ ZRt. szervezeti felépítése a részvénytársaságokra előírtakat követi. A lényeges döntéseket a tulajdonos önkormányzatok megbízottjaiból álló közgyűlés hozza. A társaság működését befolyásoló részletdöntések az igazgatóságban születnek meg, a végrehajtásért és a döntések előkészítéséért a társaság vezetői a felelősek.
A döntéseket és a végrehajtást a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló részleteiben ellenőrzi. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés a tulajdonos önkormányzatok jelöltjei közül, területi elv alapján választja.

A Felügyelő bizottság munkájában a tulajdonos önkormányzatok által delegáltak mellett részt vesznek a vállalat felsővezetői, és a dolgozók által választott képviselőik is. A részvénytársaság működését az alapító okiraton túlmenően  külön szindikátusi szerződés szabályozza.
A munkaszervezet működése, illetve működtetése - mint a nagy fegyelmet és figyelmet igénylő szolgáltatási folyamatoknál mindenhol -, klasszikus módon, a szervezeti egységeken keresztül történik, melyet azonban gyakran átsző a gyors változásokra reagáló stratégiai irányítás és a feladatorientált csoportmunka.

Részvénytársaságunk 2013-ban volt száz éves. A hosszú idő a "vízműnél" nemzedékeken keresztül érlelte a szakmai hozzáértést és a szolgáltatói hivatástudatot. Ma egyetlen dolgozónk sem vonhatja ki magát e nagy hagyományú cég felelősségteljes magatartásformája alól.

 A FEJÉRVÍZ ZRt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1968/2013. számon kiadott működési engedélyével végzi tevékenységét. Víziközmű-szolgáltatásunk az ISO 9001 sz. minőségirányítási, az ISO 14001 sz. környezetközpontú irányítási, és az SAP ügyvitel technikai, illetve számlázási rendszerén alapul. Vízvizsgáló laboratóriumunk az ISO 17025 szabványnak megfelelően akkreditált, az ivóvíz minőségét vízbiztonsági tervek szavatolják.
A 2011. évi CCIX. törvény módosítása előírja a  viziközműszolgáltatók számára, hogy számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A szolgáltató számlázási rendszerének meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a víziközmű-szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és egyéb intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. A FEJÉRVÍZ ZRt.  számlázási rendszere a külső tanúsító cég auditján megfelelt e törvényi előírásoknak, így 2014. decemberében megkapta a tanúsítványt.

 

Idekattintva megtekintheti társaságunk szervezeti felépítésének ábráját

 

Hatályon kívül helyezett Szervezeti és működési szabályzatok

2017.