FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

isotanusitvanyA Fejérvíz ZRt. feladata, – egyben társadalmi szintű küldetése – a legszebb és legfontosabb tevékenységek egyike: szolgáltatni az életet jelentő ivóvizet, és a jövő számára is megóvni a környezetet az elszennyezett víztől.
A részvénytársaság egésze elkötelezett abban, hogy e küldetésünknek, illetve feladatunknak a lehető legteljesebb mértékben megfeleljünk.
Mindebből természetszerűen következik, hogy értékrendszerünk középpontjában a felhasználó és a környezet áll.

Stratégiai céljaink a következők:
· minőség- és környezetközpontú, folyamatosan javuló szolgáltatás,
· felhasználói elégedettség növelése, illetőleg megtartása,
· a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, és annak hiteles igazolása az érdekelt felek számára, a környezetvédelmi tevékenységeink fejlesztése, környezeti teljesítmény javítása,
· az erőforrások hatékony felhasználásán keresztül gazdálkodási stabilitásunk hosszú távú megtartása, környezet- és energiatudatos gazdálkodás
· az ágazaton belüli versenyképességünk megtartása és erősítése,
· piaci részesedésünk és szolgáltatási területünk megőrzése és – társszolgáltatóinkat  nem sértő - bővítése,
· a tevékenységünkben érdekelt felek (települési önkormányzatok, hatóságok, társadalmi szervezetek, stb.) bizalmának megtartása, fokozása,
· munkavállalóink cég és a minőség iránti elkötelezettségének fokozása, szakmai fejlődésének biztosítása, valamint elégedettségének növelése,

Számunkra nyilvánvaló, hogy e célok teljesítésének kulcsa a minőség, – beleértve az ivóvíz minősége mellett az egész szolgáltatási tevékenység minőségét  – és a környezettudatos munkavégzés.  Összefoglalva: hosszútávon versenyképes, megbízható, a felhasználók igényeit és a környezetvédelmi érdekeket messzemenően kielégítő, folyamatosan fejlődő minőségű szolgáltatást kell nyújtanunk egész működési területünkön.

Minőség-, és környezeti politikánk minimumszintje a vonatkozó jogszabályi, hatósági, szabványokból és egyéb követelményekből származó megfelelési kötelezettségek betartása, melyekre, mint alapra ráépül a felhasználóktól és az érdekelt felektől közvetlenül kapott, vagy kért véleményekből származó reális igények kielégítésének szándéka. Kiemelt figyelmet fordítunk munkafolyamatainkkal, környezetünkkel és céljainkkal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kezelésére.

 

Idekattintva letöltheti társaságunk minőség-, és környezeti politikáját, pdf formátumban.

Az egészséges ivóvíz szolgáltatása érdekében olyan vízbiztonsági rendszert tartunk fenn, mely a teljes szolgáltatási folyamat során, az állandóan változó környezetben is csökkenti a szolgáltatás minőségét fenyegető veszélyeket, és felkészít a váratlan eseményekre, a vészhelyzetek hatékony és biztonságos kezelésére és megoldására.

Mindezek megvalósíthatatlanok a vezetés – de valamennyi munkavállaló – elkötelezettsége nélkül. Ezért a részvénytársaság igazgatósága és felsővezetése kinyilvánította, hogy a legmesszebbmenőbb mértékben elkötelezett, az Integrált Minőség (ISO 9001), a Környezetközpontú (ISO 14001), Vízvizsgáló labor minőség (ISO/IEC 17025), és Vízbiztonsági Irányítási Rendszer fenntartása, és folyamatos fejlesztése iránt.

Ugyanígy mindent megtesz, hogy a munkavállalók cég iránti elkötelezettsége magába foglalja az integrált rendszer iránti elkötelezettséget, melynek érdekében a vezetés a munkavállalók bevonásáról, irányításáról, és megfelelő képzéséről és motiválásáról gondoskodik.


Az integrált irányítási rendszer részeként a vezetés biztosítja, hogy ennek érvényesítése megfelelő cégen belüli támogatást és ösztönzést kapjon, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek.

A minőségügy területén a vezetés a következők érvényre juttatását tartja kiemelten fontosnak:
·       legyenek egyértelműek a döntési és felelősségi jogkörök
·       legyen a szolgáltatási-, és az azt támogató valamennyi munkafolyamatnak rögzített, szabályozott rendje
·       javuljon a szolgáltatásminőség és a hatékonyság a munkafolyamatok kontrollálásával, mérésével, folyamatos figyelésével
·       folyamatosan épüljenek be a szolgáltatásba a felhasználói és más külső érdekelt felektől érkező vélemények, valamint a vizsgálatokból, ellenőrzésekből származó tapasztalatok
·       kerüljenek értékelésre beszállítóink teljesítései, szabályozottak legyenek a beszerzések és értékesítések
·       jusson kiemelkedő szerephez a felhasználói kapcsolatok ápolása, a tájékoztatási tevékenység és a bizalomépítés
·       kapjon még nagyobb teret a folyamatos képzés és önképzés.


A Fejérvíz ZRt. mint környezetvédelmi tevékenységet folytató, de mint környezethasználó is, folyamatosan arra törekszik, hogy a megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a tevékenységéből származó környezetterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkentse. Ennek érdekében a vezetés biztosítja, hogy a munka és technológiai folyamatok a célhoz legyenek rendelve, a vezetői illetve adminisztratív ellenőrzések működjenek, valamint visszacsatolással ez a politika fennmaradjon, és a társaság a környezeti jellemzőket illetően az általános javulás felé haladjon.

Ennek azért van különös jelentősége, mert szennyvíztisztítási tevékenységünkkel meghatározó módon tudjuk – mind lokálisan, mind pedig globálisan – befolyásolni, javítani környezetünk állapotát.
Ott, ahol az üzemeltetésre átvett berendezések a szervezeten, illetve az alkalmazott technológiákon kívül eső okokból alkalmatlanok az előírások teljesítésére, a Fejérvíz zrt. – erőforrásainak és egyéb lehetőségeinek függvényében-arra törekszik, hogy ilyen esetekben is fokozatosan csökkentse a környezet terhelését.

A környezeti célok elérése érdekében a vezetés a következőkre kíván kiemelt figyelmet fordítani:
·         A részvénytársaság minden szintjén erősíteni kell az elkötelezettséget, és a felelősségérzetet a környezet védelméért, megóvásáért, valamint a környezeti szennyezések és egyéb környezeti hatások megelőzését és csökkentését illetően. E célnak a Fejérvíz zrt. oktatási, képzési rendszerében meg kell jelennie.
·         Biztosítani kell a környezeti érdekeket szolgáló együttműködést az érdekelt felekkel (hatóságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, stb.), beleértve a szükséges kommunikációt is.
·         Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását fel kell mérni. A beruházókat ösztönöznünk kell, hogy az új technológiák a régieknél környezetkímélőbbek legyenek.
·         A Fejérvíz Zrt. keresi a lehetőségeket a szennyvíztisztítási technológiák folyamatos javítására, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a környezetet kevésbé terhelje. Ha ez beruházást kíván, az önkormányzatokat tájékoztatja ennek szükségességéről.
·         A beruházókat (az önkormányzatokat) ösztönözni és segíteni szükséges a tekintetben is, hogy a keletkezett szennyvíziszapok előírásoknak megfelelő, illetve környezetkímélő elhelyezése érdekében célirányos beruházói tevékenységet folytassanak.
·         Meg kell tenni saját segítő lépéseinket a közműolló nyitottságának csökkentésére.
·         Gondoskodni szükséges az ipari szennyvízkibocsátók hathatós ellenőrzéséről, a jogszerűtlen felhasználói magatartás visszaszorításáról.
·         Telephelyeinken, illetve szolgáltatási tevékenységünket érintően munkát végző alvállalkozóktól el kell várni, hogy a környezeti tényezőket illetően társaságunk belső szabályait alkalmazzák.
·         Gondoskodnunk kell részvénytársaságunk tevékenységei során keletkező hulladékok csökkentéséről, és veszélyes hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
·         A fenntarthatóság alapelveivel összhangban nyomon követjük az energia felhasználás változását, értékeljük a változás okait, amennyiben indokolt célokat határozunk meg az energiafelhasználás csökkentése érdekében.


A Fejérvíz ZRt. vezetése összhangot kíván teremteni a felhasználói igények kielégítése, a cég üzleti céljai, és a környezet megóvása között. A vezetés az integrált rendszer minőség és környezetpolitikája teljesülésének, fenntartásának, és fejlődésének garanciáját látja abban, hogy e politikát a külső és belső nyilvánosság elé tárja.


-      A Fejérvíz Zrt. keresi a lehetőségeket a szennyvíztisztítási technológiák folyamatos javítására, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a környezetet kevésbé terhelje. Ha ez beruházást kíván, az önkormányzatokat tájékoztatja ennek szükségességéről.
-      A beruházókat (az önkormányzatokat) ösztönözni és segíteni szükséges
a tekintetben is, hogy a keletkezett szennyvíziszapok előírásoknak megfelelő, illetve környezetkímélő elhelyezése érdekében célirányos beruházói tevékenységet folytassanak.

-      Meg kell tenni saját segítő lépéseinket a közműolló nyitottságának csökkentésére.
-      Gondoskodni szükséges az ipari szennyvízkibocsátók hathatós ellenőrzéséről,
a jogszerűtlen felhasználói magatartás visszaszorításáról.

-      Telephelyeinken, illetve szolgáltatási tevékenységünket érintően munkát végző alvállalkozóktól el kell várni, hogy a környezeti tényezőket illetően társaságunk belső szabályait alkalmazzák.
-      Gondoskodnunk kell részvénytársaságunk tevékenységei során keletkező hulladékok csökkentéséről, és veszélyes hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
-      A fenntarthatóság alapelveivel összhangban nyomon követjük az energia felhasználás változását, értékeljük a változás okait, amennyiben indokolt célokat határozunk meg az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

A Fejérvíz ZRt. vezetése összhangot kíván teremteni a felhasználói igények kielégítése, a cég üzleti céljai, és a környezet megóvása között. A vezetés az integrált rendszer minőség-, és környezetpolitikája teljesülésének, fenntartásának, és fejlődésének garanciáját látja abban, hogy e politikát a külső és belső nyilvánosság elé tárja.