FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

Hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeink:
 • Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása

 • Nem veszélyes hulladékok kezelése

 • Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, és tárolása

 • Veszélyes hulladékok elszállíttatása

 

A hulladék fogadása

Minden ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell hulladékának ártalommentes elhelyezéséről. A FEJÉRVÍZ ZRt. rendelkezik olyan technológiával, mellyel a lakosságnak és a közüzemi, ipari vállalatoknak a magas szervesanyag-tartalmú biológiailag bontható folyékony hulladékát ártalmatlanítani, hasznosítani tudja.

A székesfehérvári szennyvíztisztító telep hatósági engedély alapján végez hulladékkezelést.

A folyékony hulladékok egyik része a kommunális szennyvizek kategóriájába tartozik, melynek az ártalmatlanítását vízjogi engedély alapján végezzük. A folyékony hulladékok másik köre ipari technológiákból és zsírfogók tisztításából származik, változó szennyezőanyag-tartalommal.

 

Szennyezettségük alapján (az átlagos KOIk szerint) legalább négyféle csoportba sorolhatók:

 • lakossági szennyvizek: átl. KOIk =1500 g/m3,
 • hígabb ipari szennyvizek: <70.000 g/m3 KOIk,
 • töményebb ipari szennyvizek: >70.000 g/m3 KOIk,
 • vendéglátó-ipari zsírfogók: KOIk átlagos = 87.000 g/m3.

 

A begyűjtési, hasznosítási engedély alapján hasznosításra átvett folyékony hulladékot külön szerződések alapján fogadjuk. Elszámolásuk szállítólevél alapján történik.

Társaságunknál keletkező hulladékokat három fő kategóriába soroljuk:
 • Nem veszélyes hulladékok,
 • Kiemelten kezelendő hulladékok,
 • Veszélyes hulladékok.

 Hulladékaink mennyiségéről, fajtájáról, és azokkal kapcsolatos tevékenységeinkről hulladékgazdálkodási terv készül. Az egészség-, és környezetpolitikánk részeként, két éves periódusonként szemlét tartunk.


Társaságunk a tevékenysége során keletkező veszélyes, és nem veszélyes hulladékokat a további kezelésnek megfelelően elkülönítve, fajtánként, a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon, gyűjtőhelyen gyűjti, mindaddig, míg a szállítónak, illetve kezelőnek át nem adja.

Hulladékbevallás szempontjából azonosító (KÜJ-KTJ) számmal rendelkező telepeink listáját ide kattintva tekintheti meg.

A szennyvizek a környezetre potenciálisan káros hatásúak, ezért van szükség a szennyvizek és szennyvíziszapok kezelésére. A kezelés alatt értjük a hasznosítás és az elhelyezés fogalmát is. Mindenesetben szakszerű technológiák alkalmazásával tudjuk biztosítani a szennyvizek tisztítását és a tisztítási folyamat során melléktermékként keletkező szennyvíziszap kezelését.

A székesfehérvári szennyvíztisztító telepen – a rendkívül nagy igényre való tekintettel - alapvetően kétféle hulladékkezelést végzünk:
 • kisebb szennyvíztisztító telepekről származó fölös iszap
 • és a tengelyen szállított különféle Települési Folyékony Hulladékok (továbbiakban TFH) fogadása.

 Települési folyékony hulladék minden olyan szennyvíz, amelyet nem csatornahálózaton vezetnek el. Kezelése történhet a szennyvízével azonos módon, de nem minden esetben. Addig tekinthetjük folyékony hulladéknak, míg hasznosítására sor nem kerül. Miután a szennyvíztisztító telepre beszállították, már a szennyvíztisztítás szabályai vonatkoznak rá.

 

Hulladék- és iszapelhelyezés
A szennyvíztisztítás során képződő melléktermékek, hulladékok:

 • GEIGER illetve MEWA rácsokon kiszűrt, továbbá a lakossági folyékony hulladék fogadó műtárgy Huber rácsán fennakadó rácsszemét.
 • EWC száma: 1908 01.
 • A homokfogó műtárgyon kiülepedett, és a homokosztályozó, víztelenítő berendezésen képződő homok. EWC száma:19 08 02.
 • Az anaerob módon kirothasztott préselt iszap. EWC száma: 19 08 05.

Iszapok:
A mechanikai és biológiai tisztítás során keletkező iszapok stabilizálása anaerob úton mezofil rothasztással történik. Az iszap anaerob stabilizálás után az utórothasztóból az utósűrítőbe kerül. Ezután, kémiai kondícionálást követően víztelenítjük az iszapot, majd elhelyezéstől függően szalmával keverjük. 

A rácsszemét:
A szennyvíztelepen naponta képződő rácsszemét mészhidrátos fertőtlenítés után kommunális hulladéklerakóba szállítható.

A homok:
A szennyvíztisztító telepen naponta képződő homok fertőtlenítése mészhidrát porral történik. Az így kezelt homok biztonságosan kiszállítható és elhelyezhető a kommunális hulladéklerakó telepen.

 

Hulladékkezeléssel kapcsolatos dokumentumaink: