FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

Dokumentumaink megtekintéséhez PDF olvasó szükséges. A következő hivatkozásokra kattintva letölthető az Acrobat reader vagy egyéb ingyenes és gyártófüggetlen olvasóprogram.

 

Letölthető nyomtatványok

 

FEJÉRVÍZ ZRt. üzletszabályzata és mellékletei

A FEJÉRVÍZ ZRt.  Üzletszabályzata (klikk ide)
FEJÉRVÍZ ZRt. üzletszabályzata mellékletei (a sorra kattintva letöltheti a mellékletet)
1. Vízbekötési kérelem
2. Csatornabekötési kérelem
3.
Ivóvízbekötéshez, szennyvízcsatorna-bekötéshez szükséges tervek követelményei, továbbá mellékmérő felszereléséhez
és  locsolómérő telepítéséhez szükséges dokumentumok
4. Díjjegyzék
5.
Bejelentőlap a felhasználó személyében bekövetkezett változáshoz
6.
Adatlap víziközmű-fejlesztési hozzájáruláshoz
   
Víziközműfejlesztési hozzájárulás - szerződés
7.
Szennyezőanyag-lista
8.
Megállapodás többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
9.
a.) Megrendelés mellékvízmérő plombálásához
   
b.) Megrendelő 10 % locsolási kedvezményhez
10. Kötbérek
11.
Tájékoztató a többlakásos épületek lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
12.
Tájékoztató a szennyvíz közcsatorna-hálózatba bekötött ingatlanok kerti vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról
13.
Megrendelő vízmérők pontossági ellenőrzéséhez
14.
Megrendelő vízmérő szerkezeti vizsgálatához
15.
Vízmérők leolvasási rendje
16.
Átalánymennyiségek víz- és csatornaszolgáltatás elszámolásához
17.
Kérelem a közkútról, illetve tűzcsapról történő vízvételezéshez
18.
Jegyzőkönyv engedély nélküli vízvételezésről
19.
Illegálisan csatornahálózatba vezetett csapadékvíz mennyiségének számítása
20.
Kérelem a Szolgáltatás szüneteltetéséhez
21.
Meghatalmazás ügyintézésre
22.
Bejelentőlap ügyfélmegkeresésekhez (jegyzőkönyv)
23.
Adatvédelmi tájékoztató
24.
Víz és csatornadíjak
25. 
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel, illetve nyilvántartás meghosszabbítása iránt

26.
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt

27. Megállapodás többlakásos ingatlan 100 % -osan mérősített, elkülönített vízhasználati helyeinek víz és csatornadíj elszámolására

28. Értesítés sikertelen vízmérőleolvasásról

29. Házi szennyvíz-beemelők alkalmazásának alapvető műszaki követelményei

30. 4 évenkénti vízmérőcsere programba tartozó települések listája
   
Közszolgáltatási szerződésminták
I. Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára


II. Mellékszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
  
III. Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
      többlakásos, mellékvízmérővel ellátott lakóépületeket működtető szervezetek
      (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) részére

IV. Közszolgáltatási szerződés kiegészítése - szennyvízcsatorna használatára

V. Közszolgáltatási szerződés kiegészítése elkülönített vízhasználat (locsolási kedvezmény) igénybevételére