FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

 

A FEJÉRVÍZ ZRt.  jelenleg hatályos Üzletszabályzata

üzletszabályzat mellékletei

 

A MEKH felé módosításra benyújtandó Üzletszabályzat - tervezet
módosításra benyújtandó mellékletek
1.     Vízbekötési kérelem-tervezet
2.     Csatornabekötési kérelem-tervezet
4.     Díjjegyzék-tervezet
5.     Bejelentőlap a felhasználó személyében bekövetkezett változáshoz-tervezet
6.     Adatlap víziközmű-fejlesztési hozzájáruláshoz-tervezet

6a.    Szerződés  víziközmű-fejlesztési hozzájáruláshoz-tervezet
8.     Megállapodás többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról-tervezet
9/a   Megrendelés (locsoló) mellékvízmérő zárógyűrű felszereléséhez-tervezet
9/b.  Megrendelő 10%-os locsolási kedvezményhez-tervezet
10.   Kötbérek-tervezet
11.   Tájékoztató a többlakásos épületek lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról-tervezet
12.   Tájékoztató a szennyvíz közcsatorna-hálózatba bekötött ingatlanok kerti vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról-tervezet
13.   Megrendelés a vízmérő metrológiai pontosságának ellenőrzéséhez-tervezet
14.   Megrendelő vízmérő metrológiai szerkezeti vizsgálatához-tervezet
15.   Vízmérők leolvasási rendje-tervezet
17.   Kérelem a közkifolyóról, illetve tűzcsapról történő vízvételezéshez-tervezet
18.   Jegyzőkönyv engedély nélküli vízvételezésről-tervezet
20.   Kérelem a Szolgáltatás szüneteltetéséhez-tervezet
21.   Űrlap írásbeli meghatalmazáshoz-tervezet
22.   Jegyzőkönyv felhasználói megkeresésekhez-tervezet
24.   Víz és csatornadíjak -tervezet
27.   Megállapodás többlakásos ingatlan 100 % -osan mérősített, elkülönített vízhasználati helyeinek víz és csatornadíj elszámolására-tervezet
28.   Értesítés vízmérő leolvasás sikertelenségéről -tervezet

29.   Házi szennyvíz beemelők alkalmazásának alapvető műszaki követelményei-új melléklet
30.   Lista a 4 évenkénti vízmérőcsere programba tartozó településekről -új melléklet

 

 

 

 

A FEJÉRVÍZ ZRt.  jelenleg hatályos Üzletszabályzata

 FEJÉRVÍZ ZRt. üzletszabályzata mellékletei
1. Vízbekötési kérelem
2. Csatornabekötési kérelem
3.
Ivóvízbekötéshez, szennyvízcsatorna-bekötéshez szükséges tervek követelményei, továbbá mellékmérő felszereléséhez és  locsolómérő telepítéséhez szükséges dokumentumok
4. Díjjegyzék
5.
Bejelentőlap a felhasználó személyében bekövetkezett változáshoz
6.
Adatlap víziközmű-fejlesztési hozzájáruláshoz
   
Víziközműfejlesztési hozzájárulás - szerződés
7.
Szennyezőanyag-lista
8.
Megállapodás többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
9.
a.) Megrendelés mellékvízmérő plombálásához
   
b.) Megrendelő 10 % locsolási kedvezményhez
10. Kötbérek
11.
Tájékoztató a többlakásos épületek lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
12.
Tájékoztató a szennyvíz közcsatorna-hálózatba bekötött ingatlanok kerti vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról
13.
Megrendelő vízmérők pontossági ellenőrzéséhez
14.
Megrendelő vízmérő szerkezeti vizsgálatához
15.
Vízmérők leolvasási rendje
16.
Átalánymennyiségek víz- és csatornaszolgáltatás elszámolásához
17.
Kérelem a közkútról, illetve tűzcsapról történő vízvételezéshez
18.
Jegyzőkönyv engedély nélküli vízvételezésről
19.
Illegálisan csatornahálózatba vezetett csapadékvíz mennyiségének számítása
20.
Kérelem a Szolgáltatás szüneteltetéséhez
21.
Meghatalmazás ügyintézésre
22.
Bejelentőlap ügyfélmegkeresésekhez (jegyzőkönyv)
23.
Adatvédelmi tájékoztató
24.
Víz és csatornadíjak
25. 
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt
26.
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt


Közszolgáltatási szerződésminták
I.
Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
   lakossági felhasználók részére

II. Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
    gazdálkodó szervezetek és intézmények részére

III.
Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
      többlakásos, mellékvízmérővel ellátott lakóépületeket működtető szervezetek
      (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) részére

IV.
Mellékszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
     lakossági felhasználók részére

V.
Mellékszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
    mellékvízmérővel rendelkező gazdálkodó szerveztek és intézmények részére
    gazdálkodó szervezetek és intézmények részére

VI.
Közszolgáltatási szerződés kiegészítése - szennyvízcsatorna használatára

VII.
Közszolgáltatási szerződés kiegészítése elkülönített vízhasználat (locsolási kedvezmény) igénybevételére 

 

Hatályon kívüli Üzletszabályzatok

 Fejérvíz Zrt. Üzletszabályzata 2013. október