FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

A FEJÉRVÍZ ZRt. jelenleg hatályos Üzletszabályzata

 

 FEJÉRVÍZ ZRt. üzletszabályzata mellékletei


1. Vízbekötési kérelem
2. Csatornabekötési kérelem
3. Ivóvízbekötéshez, szennyvízcsatorna-bekötéshez szükséges tervek követelményei, továbbá mellékmérő felszereléséhez és locsolómérő telepítéséhez szükséges dokumentumok
4. Díjjegyzék
5. Bejelentőlap a felhasználó személyében bekövetkezett változáshoz
6. Adatlap víziközmű-fejlesztési hozzájáruláshoz
    Víziközműfejlesztési hozzájárulás - szerződés
7. Szennyezőanyag-lista
8. Megállapodás többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
9. a.) Megrendelés mellékvízmérő plombálásához
    b.) Megrendelő 10 % locsolási kedvezményhez
10. Kötbérek
11. Tájékoztató a többlakásos épületek lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
12. Tájékoztató a szennyvíz közcsatorna-hálózatba bekötött ingatlanok kerti vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról
13. Megrendelő vízmérők  metrológiai pontossági ellenőrzéséhez
14. Megrendelő vízmérő metrológiai szerkezeti vizsgálatához
15. Vízmérők leolvasási rendje
16. Átalánymennyiségek víz- és csatornaszolgáltatás elszámolásához
17. Kérelem a közkútról, illetve tűzcsapról történő vízvételezéshez
18. Jegyzőkönyv engedély nélküli vízvételezésről
19. Illegálisan csatornahálózatba vezetett csapadékvíz mennyiségének számítása
20. Kérelem a Szolgáltatás szüneteltetéséhez
21. Meghatalmazás ügyintézésre
22. Bejelentőlap ügyfélmegkeresésekhez (jegyzőkönyv)
23. Adatvédelmi tájékoztató
24. Víz és csatornadíjak
25. Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt
26. Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása irántmeghosszabbítása iránt

27. Megállapodás többlakásos ingatlan 100 %-osan mérősített vízhasználati helyeinek víz és csatornadíj elszámolásához

28. Értesítés a vízóra leolvasás sikertelenségéről

29. Házi szennyvíz beemelők alkalmazásának alapvető műszaki követelményei

30. Lista a négy évenkénti vízmérőcsere programba tartozó településekről


Közszolgáltatási szerződésminták


I. Közszolgáltatási szerződés

II. Mellékszolgáltatási szerződés

III. Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
      többlakásos, mellékvízmérővel ellátott lakóépületeket működtető szervezetek
      (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) részére, bekötési vízmérőként

IV. Közszolgáltatási szerződés kiegészítése - szennyvízcsatorna használatára

V. Közszolgáltatási szerződés kiegészítése elkülönített vízhasználat (locsolási kedvezmény)

    igénybevételére

 

Hatályon kívüli Üzletszabályzatok

 

 Fejérvíz Zrt. Üzletszabályzata 1. kiadás (2013.11.07. - 2015.07.30.)

 Fejérvíz Zrt. Üzletszabályzata 2. kiadás (2015.07.31. - 2016.05.29.)

 Fejérvíz Zrt. Üzletszabályzata 3. kiadás (2016.05.30. - 2017.10.20.)