FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat
 

Szolgáltatási tevékenység

A részvénytársaság alaptevékenysége a víztermelés, -kezelés és elosztás, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás, az ezzel összefüggő környezetvédelmi feladatokkal.

A víziközművek általunk történő üzemeltetése magában foglalja:

 • a teljes körű személyi, műszaki és gazdasági feltételek biztosítását,
 • az ivóvíz kitermelését, tisztítását, egyes helyeken az átvételét,
 • az ivóvíz folyamatos elosztását és biztosítását az előírt minőségben és nyomásviszonyok mellett,
 • szolgáltatás-kimaradásánál a pótlólagos ivóvízellátást,
 • a szennyvíz elvezetését, a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő tisztítását és a szennyvíziszap kezelését, illetve elhelyezését,
 • a víz és a szennyvíz minőségének rendszeres laboratóriumi ellenőrzését, a minőségért való felelősségvállalást,
 • a szolgáltatott vízmennyiség mérését, a mérők rendszeres leolvasását,
 • számlázási rendszer működtetését,
 • a vízmérők nyilvántartását, hitelesítését, javítását és cseréjét,
 • a kutak, csővezetékek, gépek, berendezések, műtárgyak, épületek, irányítástechnikai rendszerek hibafeltárási, hibaelhárítási és karbantartási munkáinak elvégzését,
 • a csőtörésjavítások után az útburkolatok helyreállítását,
 • az üzemeltetéshez, javításhoz, karbantartáshoz, illetve hibaelhárításhoz szükséges biztonsági anyag- és gép- (szivattyú) készlet állandó szintentartását,
 • egy biztosítási rendszer fenntartását, amely harmadik félnek okozott esetleges károk rendezésére szolgál,
 • 24 órás diszpécserszolgálat valamint többszintű és minden szakágat érintő műszaki ügyeleti rendszer működtetését.
 • Ügyfélszolgálat és panaszkezelés működtetését,
 • A vonatkozó jogszíbályokban előírt tájékoztatási tevékenységet.
Az ivóvíz és a szennyvíz minőségének teljes körű ellenőrzésére saját akkreditált laboratóriumok szolgálnak, ahol fizikai, kémiai és bakteriológiai vizsgálatok folynak. A hatósági víz- és szennyvízminőségi ellenőrzéseket természetszerűen külső labor végzi.
Az egyes ellátórendszerek szinte mindenhol számítógép-vezérlésű folyamatirányítással, automatikusan működnek, az ellenőrzést és a szükséges beavatkozásokat az üzemmérnökségeknél lévő diszpécserközpontok látják el.

A részvénytársaság saját, MKEH képviselettel működő vízmérő-hitelesítő laboratóriummal rendelkezik, mely nagymértékben megkönnyíti a közel 90 ezer bekötési vízmérő és a kb. 70 ezer mellékmérő rendszeres cseréjét, illetve hitelesítését. 
A szolgáltatott víz mennyisége - a díjemelkedések hatására - a nyolcvanas évek csúcsát követően, a kilencvenes évek közepéig drasztikusan csökkent, napjainkban ez alig változik. 

Év

 

Termelt víz

(millió m3/év)

Elvezetett szennyvíz

(millió m3/év)

1994 11,9 7,7
1995 11,7 7,7
1996 10,9 7,4
1997 11,0 7,3
1998 11,2 7,6
1999 11,0 7,6
2000 11,7 8,0
2001 12,1 8,6
2002 12,4 9,2
2003 14,3 10,1
2004 11,6 9,6
2005 11,7 9,4
2006 12,0 13,1
2007 12,2 11,8
2008 11,8 9,6
2009 12,3 9,6
2010 11,6 9,5
2011 11,7 9,7
2012 11,8 9,9
2013 12,5 10,7
2014 11,6 10,2
2015 12,82 10,4
2016 12,57 11,39Ivóvízellátás

A vízbeszerzés módját illetően a települések egy része mélyfúrású kútból származó rétegvízből, más települések karsztvízből kapják az ivóvizet. A rétegvízből ellátott települések egy részén  a vizet külön kezeljük, mely kezelés vas és mangántalanítást, illetve ammóniummentesítést jelent.

45 településen, illetve önálló településrészen - köztük Székesfehérváron, Bicskén és Móron -, ahol karsztvizet szolgáltatunk, külön vízkezelési eljárást alkalmazunk a vízkő kiválásának megakadályozására.

A részvénytársaság az ellátott települések harmadrészében egyedi (egy településre kiterjedő) rendszert üzemeltet, másik harmadban kistérségi rendszeren keresztül folyik a vízszolgáltatás (ahol a legnagyobb kistérségi rendszer nyolc, a legkisebb három települést érint). A többi településen regionális rendszerből átvett víz kerül a hálózatba.

Ivóvízellátással kapcsolatos aktuális műszaki adatokért kattintson ide

 

2015. évi adatok

2014. évi adatok

 

Re-exposure of Tolozarakx

Csatornaszolgáltatás

Csatornaszolgáltatással kapcsolatos aktuális műszaki adatokért kattintson ide2015. évi adatok
2015. évi adatok
2014. évi adatok

 

Szekesfehervar, Szennyviztisztito Telep 1x