FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

A FEJÉRVÍZ ZRt. üzletszabályzata, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által szükségesnek tartott módosításokkal.
Korrektúrázott változat

 

 

A módosításokkal érintett részek:

1.2. pont: Fogalommeghatározások
2. pont: Az üzletszabályzattól eltérő szerződési feltételek
3.1. l) pont: a Járási Hivatal szerepe a bekötésekkel összefüggésben
3.4.pont: a bekötővezeték létesítésére vonatkozó előírások
1. melléklet: a bekötővezeték létesítésére vonatkozó előírások
2. melléklet: a bekötővezeték létesítésére vonatkozó előírások
4.2.2. pont: a vízügyi hatóság szerepe
4.4.b. pont: felelősség a vízminőségért a házi rendszerekben
5.3. j) és k) pont: a kötbér alkalmazása
10. melléklet: a kötbér alkalmazása
5.8. h) pont: a szennyvízmennyiség elszámolása
11. 6. A) d) pont: a fizetési haladék
19. pont: Irányadó jogszabályok
6.5. a) pont) házi átemelők energiaellátása

4. sz. melléklet Díjjegyzék