FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

A FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata mellékletekkel

 

 

FEJÉRVÍZ ZRt. üzletszabályzata mellékletei
1. Vízbekötési kérelem
2. Csatornabekötési kérelem
3.
Ivóvízbekötéshez, szennyvízcsatorna-bekötéshez szükséges tervek követelményei, továbbá mellékmérő felszereléséhez és
    locsolómérő telepítéséhez szükséges dokumentumok
4. Díjjegyzék
5.
Bejelentőlap a felhasználó személyében bekövetkezett változáshoz
6.
Adatlap víziközmű-fejlesztési hozzájáruláshoz
   
Szerződés - vidék
   
Szerződés - Székesfehérvár
7.
Szennyezőanyag-lista
8.
Megállapodás többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
9.
a.) Megrendelés mellékvízmérő plombálásához
   
b.) Megrendelő 10 % locsolási kedvezményhez
10. Kötbérek
11.
Tájékoztató a többlakásos épületek lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról
12.
Tájékoztató a szennyvíz közcsatorna-hálózatba bekötött ingatlanok kerti vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról
13.
Megrendelő vízmérők pontossági ellenőrzéséhez
14.
Megrendelő vízmérő szerkezeti vizsgálatához
15.
Vízmérők leolvasási rendje
16.
Átalánymennyiségek víz- és csatornaszolgáltatás elszámolásához
17.
Kérelem a közkútról, illetve tűzcsapról történő vízvételezéshez
18.
Jegyzőkönyv engedély nélküli vízvételezésről
19.
Illegálisan csatornahálózatba vezetett csapadékvíz mennyiségének számítása
20.
Kérelem a Szolgáltatás szüneteltetéséhez
21.
Meghatalmazás ügyintézésre
22.
Bejelentőlap ügyfélmegkeresésekhez (jegyzőkönyv)
23.
Adatvédelmi tájékoztató
24.
Víz és csatornadíjak
25.
Kérelem a fogyatékkal élők nyilvántartásba-vételéhez
      Igazgatási szerv igazolása a fogyatékkal élő jogosultságáról
      Kezelőorvos, háziorvos igazolása a szolgáltatás korlátozás, illetve felfüggesztés mellőzésének szükségességéről
    

Közszolgáltatási szerződésminták
I.
Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
   lakossági felhasználók részére

II. Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
    gazdálkodó szervezetek és intézmények részére

III.
Közszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
      többlakásos, mellékvízmérővel ellátott lakóépületeket működtető szervezetek
      (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) részére

IV.
Mellékszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
     lakossági felhasználók részére

V.
Mellékszolgáltatási szerződés - ivóvíz szolgáltatására és szennyvízcsatorna használatára
    mellékvízmérővel rendelkező gazdálkodó szerveztek és intézmények részére
    gazdálkodó szervezetek és intézmények részére

VI.
Közszolgáltatási szerződés kiegészítése - szennyvízcsatorna használatára

VII.
Közszolgáltatási szerződés kiegészítése elkülönített vízhasználat (locsolási kedvezmény) igénybevételére